Сатница звоњења

Сатница звоњења за школску 2023/2024 годину

 800845Први час
 845855Велики одмор
 855940Други час
 940950Велики одмор
 9501035Трећи час
 10351040Мали одмор
 10401125Четврти час
 11251130Мали одмор
 11301215Пети час
 12151220Мали одмор
 12201305Шести час
 13051310Мали одмор
 13101355Седми час