Стручни тимови и активи

Тим за инклузивно образовање чине:

 1. Рашић Слађана (педагог) -координатор
 2. Весна Ковачевић (наставник разредне наставе)
 3. Драгана Анђелковић(наставник разредне наставе)
 4. Драгана Долинић (наставник биологије)
 5. Дуња Мрђић (директор)
 6. Бранислава Радивојевић (родитељ)

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злоистављања и занемаривања чине:

 1. Марко Мандраш (наставник енглеског)
 2. Рашић Слађана (педагог)-координатор
 3. Ивана Петровић (наставник историје
 4. Јелена Ћућуз (наставник физичког и здравственог васпитања)
 5. Милица Милијашевић ( секретар школе)
 6. Дуња Мрђић (директор)
 7. Тања Кукољ (ученица 8.р.)
 8. Виолета Кадвањ (родитељ)

Тим за самовредновање чине:

 1. Радмила Николић
 2. Сања Роквић
 3. Јелена Ћућуз
 4. Зорица Савић
 5. Слађана Рашић
 6. Дуња Мрђић
 7. Марија Милаковић- ученик
 8. Александра Павлик- родитељ

Актив за развој школског програма и за развојно планирање чине:

 1. Дуња Мрђић
 2. Рашић Слађана
 3. Рапић Александар
 4. Виолета Кијачки
 5. Драгана Долинић
 6. Ивана Петровић

Тим за професионални развој

 1. Слађана Рашић
 2. Ана Ханг
 3. Виолета Кијачки- координатор
 4. Александар Рапић
 5. Дуња Мрђић
 6. Елизабета Ипач – родитељ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Радмила Николић
 2. Сања Роквић – координатор
 3. Јелена Ћућуз
 4. Зорица Савић
 5. Слађана Рашић
 6. Дуња Мрђић
 7. Дајана Кугли- ученик
 8. Александра Павлик- родитељ

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Дуња Мрђић
 2. Слађана Рашић
 3. Марко Мандраш
 4. Горан Груловић – координатор
 5. Агнеш Скитшак Мајсторовић
 6. Моника Јожа
 7. Милена Милаковић – родитељ