Стручни тимови и активи

Састав тимова и актива 2023/2024.

Тим за инклузивно образовање чине:

 1. Лидиа Ирга (педагог) -координатор
 2. Драгана Анђелковић  (наставник разредне наставе)
 3. Миле Бодрожић (наставник математике)
 4. Зорица Савић(наставник разредне наставе)
 5. Дуња Мрђић (директор)
 6. Родитељ: Соња Винце
 7. Ученик: Тамара Милаковић

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злоистављања и занемаривања чине:

 1. Марко Мандраш (наставник енглеског)
 2. Лидиа Ирга (педагог)
 3. Александра Милић (наставник биологије)
 4. Јелена Ћућуз (наставник физичког и здравственог васпитања)
 5. Бојана Марковић ( секретар школе)
 6. Дуња Мрђић  (директор)-координатор
 7. Тамара Кошњак (наставаник разредне нас)
 8. Ученик: Александра Живанчевић
 9. Родитељ: Шиндлер Славица

Тим за самовредновање чине:

 1. Лидиа Ирга (педагог)-координатор
 2. Дуња Мрђић (директор)
 3. Бојана Берић (наставник географије)
 4. Александар Рапић (наставник ликовне културе)
 5. Весна Ковачевић (наставник разредне наставе)
 6. Миле Бодрожић (наставник математике)
 7. Ученик: Сара Гвоздић
 8. Родитељ: Халас Даниел

Стручни актив за развој школског програма и за развојно планирање чине:

 1. Дуња Мрђић (директор)
 2. Лидиа Ирга (педагог) – координатор
 3. представник локалне самоуправе
 4. Агнеш Скитшак-Мајсторовић (наставник предметне наставе и библиотекар)
 5. Виолета Кијачки (наставник разредне наставе)
 6. Ивана Петровић (наставник историје)
 7. Младен Шкорић (наставник музичке културе)
 8. Родитељ: Невенка Нађ
 9. Ученик:Тамара Милаковић

Тим за професионални развој

 1. Лидиа Ирга (педагог)
 2. Виолета Кијачки (наставник разредне наставе)
 3. Дуња Мрђић (директор)
 4. Милица Глигорић (наставник физике)-координатор
 5. Агнеш Скитшак-Мајсторовић (наставник предметне наставе и библиотекар)-координатор
 6. Јелена Ћућуз (наставник физичког и здравственог васпитања)
 7. Ученик: Леа Хупик
 8. Родитељ:Верица Митрески
 9. Представник локалне самоуправе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Лидиа Ирга
 2. Дуња Мрђић – координатор
 3. Весна Ковачевић
 4. Ана Ханг
 5. Бојана Берић
 6. Александар Рапић
 7. Родитељ:Жарко Живановић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Дуња Мрђић
 2. Лидиа Ирга
 3. Милена Царевић
 4. Горан Груловић – координатор
 5. 5.Смиљана Савић
 6. 6.Моника Јожа
 7. Милица Глигорић
 8. Родитељ: Дабидовски Зоран
 9. Ученик: Сара Гвоздић

Тим за јавну и културну делатност школе

 1. Зорица Савић
 2. Драгана Анђелковић
 3. Виолета Кијачки- координатор
 4. Весна Ковачевић
 5. Александар Рапић
 6. Ана Ханг
 7. Младен Шкорић
 8. Моника Јожа
 9. Тамара Кошњак

Председници стручних већа:

За разредну наставу: Драгана Анђелковић

Природне науке: Александра Милић

Друштвене науке: Ивана Петровић

Уметност и вештине: Јелена Ћућуз

Чланови Педагошког колегијума су:

 1. Дуња Мрђић (директор)
 2. Лидиа Ирга (педагог)
 3. Драгана Анђелковић  (наставник разредне наставе – председник  Стручног већа наставника разредне наставе)
 4. Александра Милић (наставник биологије – председник Стручног већа наставника природно- математичке групе предмета)
 5. Ивана Петровић (наставник историје –председник Стручног већа наставника друштвено –језичке групе  предмета)
 6. Јелена Ћућуз (наставник физичке културе – председник Стручног већа наставника  за уметност и вештине)
 7. Горан Груловић (наставник верске наставе – координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 8. Милица Глигорић (наставник физике и ТиТ – координатор Тима за професионални развој)

Састав тимова и актива 2021/2022.

Тим за инклузивно образовање чине:

 1. Рашић Слађана (педагог) -координатор
 2. Весна Ковачевић (наставник разредне наставе)
 3. Драгана Анђелковић(наставник разредне наставе)
 4. Драгана Долинић (наставник биологије)
 5. Дуња Мрђић (директор)
 6. Бранислава Радивојевић (родитељ)

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злоистављања и занемаривања чине:

 1. Марко Мандраш (наставник енглеског)
 2. Рашић Слађана (педагог)-координатор
 3. Ивана Петровић (наставник историје
 4. Јелена Ћућуз (наставник физичког и здравственог васпитања)
 5. Милица Милијашевић ( секретар школе)
 6. Дуња Мрђић (директор)
 7. Тања Кукољ (ученица 8.р.)
 8. Виолета Кадвањ (родитељ)

Тим за самовредновање чине:

 1. Радмила Николић
 2. Сања Роквић
 3. Јелена Ћућуз
 4. Зорица Савић
 5. Слађана Рашић
 6. Дуња Мрђић
 7. Марија Милаковић- ученик
 8. Александра Павлик- родитељ

Актив за развој школског програма и за развојно планирање чине:

 1. Дуња Мрђић
 2. Рашић Слађана
 3. Рапић Александар
 4. Виолета Кијачки
 5. Драгана Долинић
 6. Ивана Петровић

Тим за професионални развој

 1. Слађана Рашић
 2. Ана Ханг
 3. Виолета Кијачки- координатор
 4. Александар Рапић
 5. Дуња Мрђић
 6. Елизабета Ипач – родитељ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Радмила Николић
 2. Сања Роквић – координатор
 3. Јелена Ћућуз
 4. Зорица Савић
 5. Слађана Рашић
 6. Дуња Мрђић
 7. Дајана Кугли- ученик
 8. Александра Павлик- родитељ

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Дуња Мрђић
 2. Слађана Рашић
 3. Марко Мандраш
 4. Горан Груловић – координатор
 5. Агнеш Скитшак Мајсторовић
 6. Моника Јожа
 7. Милена Милаковић – родитељ