Упис

Након објављивања списка и сазнања коју сте школу уписали, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања).