Бодови

djacka-knjizica

Након полагања мале матуре, стижу резултати. У року од неколико дана стижу прво прелиминарни резултати, након чега долази период за жалбе, уколико постоји сумња у број бодова или томе слично. Потом следе коначни резултати, на основу којих се будући средњошколци рангирати.

Рангирање осмака врши се према оствареним бодовима на основу успеха током школовања (у обрзир се узима просек оцена на крају шестог, седмог и осмог разреда) које носи 60 бодова и на основу бодова остварених на завршном испиту, где се максимално може добити 40 бодова.

Почевши од уписа у школску 2016/2017. годину за упис у средњу школу у трајању од четири године потребно је најмање 50 бодова који се остварују на основу успеха током школовања и полагања мале матуре. Ученици који не остваре овај број бодова могу да упишу трогодишњу средњу школу.

Тестови носе максимално 40 бодова. Тест из математике и српског језика по 13, а комбиновани тест 14 бодова. Бодовање на овај начин примењује се од школске 2017/2018. године.

Прочитајте више: http://srednjeskole.edukacija.rs/vodic-za-upis-u-srednju-skolu