Запослени:

Дуња Мрђић – Директор
Лидиа Ирга – Педагог
Бојана Марковић – Секретар
Срђана Јањић – Шеф рачуноводства
Агнеш Скитшак Мајсторовић – Библиотекар

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

Весна Kовачевић – Учитељица
Зорица Савић -Учитељица
Драгана Анђелковић – Учитељица
Виолета Kијачки – Учитељица

Тамара Кошњак-Учитељица

Моника Јожа- учитељица у комбинованом одељењу на мађарском језику
Ана Ханг – Наставник српског језика
Александар Рапић – Наставник ликовне културе
Младен Шкорић – Наставник музичке културе
Ивана Петровић – Наставник историје
Милица Глигорић – Наставник физике и технике и технологије
Миле Бодрожић – Наставник математике
Бојана Берић – Наставник географије
Смиљана Савић– Наставник хемије
Миле Бодрожић – Наставник информатике и рачунарства
Јелена Ћућуз – Наставник физичког и здравственог васпитања
Милена Царевић – Наставник руског језика
Драгана Долинић – Наставник биологије
Агнеш Скитшак Мајсторовић – Наставник неговање матерњег језика са елементима националне културе (мађарски језик)
Марко Мандраш – Наставник енглеског језика
Александар Ковачевић – Верска настава. Kатолички вјеронаук
Горан Груловић – Верска настава. Православна веронаука

Агнеш Скитшак-Мајсторови-Грађанско васпитање

Ваннаставно особље:

Жолт Урбан – Домар
Савка Вуковић – Сервирка/спремачица
Милица Новак – Спремачица
Весна Анђелковић – Спремачица
Јадранка Гаталица – Спремачица