Запослени:

Дуња Мрђић – Директор
Слађана Рашић – Педагог
Милица Милијашевић – Секретар
Срђана Јањић – Шеф рачуноводства
Агнеш Скитшак Мајсторовић – Библиотекар

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

Весна Kовачевић – Учитељица
Зорица Савић -Учитељица
Драгана Анђелковић – Учитељица
Виолета Kијачки – Учитељица
Ана Ханг – Наставник српског језика
Александар Рапић – Наставник ликовне културе
Невена Вуковић – Наставник музичке културе
Ивана Петровић – Наставник историје
Радмила Николић – Наставник физике
Тања Савић – Наставник математике
Бојана Берић – Наставник географије
Свјетлана Добрић – Наставник хемије
Љиљана Ћалић – Наставник информатике и рачунарства
Стана Нанић – Наставник физичке културе
Дуња Мрђић – Наставник руског језика
Драгана Долинић – Наставник биологије
Агнеш Скитшак Мајсторовић – Наставник мађарског језика
Марко Мандраш – Наставник енглеског језика
Божидар Лусавец – Верска настава. Kатоличка веронаука
Горан Груловић – Верска настава. Православна веронаука
Ливиа Бардош – Учитељица у комбинованом одељењу на мађарском језику
Харгита Халас – Учитељица у комбинованом одељењу на мађарском језику

Ваннаставно особље:

Славко Гудаловић – Домар
Јованка Анђелковић – Сервирка/спремачица
Милица Новак – Спремачица
Весна Анђелковић – Спремачица
Радојка Јовановић – Спремачица