PROJEKAT UDRUŽENJA “VILIN SALAŠ” POD NAZIVOM “EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I ŽENA I MLADIH NA SELU”