TAKMIČENJE U BRZOM VEZIVANJU PERTLI 27. MART 2019.