Лична карта школе

Основна школа “Бранко Радичевић”, Марадик

Летопис школе се води од школске 1975/76. године.
Према првим писаним подацима који су били доступни, прва школа у Марадику је сазидана 1826. године.

Школе у Марадику постоје од почетка овог века. Постојале су:

  • Јулијанска школа (на мађарском језику) и
  • Фрушкогорска (на српскохрватском језику).

Павиљон је завршен 1960. године, а зграда данашње основне школе 1969. године.
Данашња зграда школе има 6 учионица, 2 кабинета, фискултурну салу, канцеларије и све потребне просторије за нормалан рад школе.

Школа је радила и за време другог светског рата. После рата ученици су били укључени у акције Црвеног крста.

Од 1945. године у школи постоји одељење на мађарском језику.
Од 1945. до 2000. године у школи је било запослено укупно 211 наставника.

Школска задруга постоји од 1945. године са основном делатношћу обраде школског земљишта и прикупљања материјалних средстава за одлазак деце на екскурзије и набавку опреме у школи.

Школске 1959/60. године школа прераста из петољетке у осмољетку, а од 1978. у школи постоји и предшколско одељење као део предшколске установе “Бошка Бухе” из Инђије, што је и данас.

Оригинални документ можете преузети са следећег линка:

Лична карта школе