Школска документа

Ребаланс финансијског плана за 2021. годину.

Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.2021.

Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 31.03.2021.

Ребаланс буџета за 2021. годину.

Завршни рачун за 2020. годину.

Финансијски план за 2021. годину.

Извештај о извршењу буџета од, 01.01. до 31.12.2020.

Извештај о извршењу буџета, од 01.01. до 30.09.2020.