Школска документа

Извештај за период 01.01.2024 – 31.03.-2024 образац 5 погледајте овде.

Финансијски извештај за 2023 годину можете погледати овде.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовањуи васпитању пожете погледати овде.

Извештај о извршењу буџета за 2023 годину.

Годишњи план 2023/24 можете погледати овде

Правилник о организацији и систематизацији можете погледати овде

Извештај о извршењу буџета за 9 месеци 2023 –

можете погледати овде Образац 5 и

потписан извештај можете погледати овде

Завршни рачун за 2022. годину

Извештај о спољашњем вредновању школе

Образац 5

Финансијски план за 2023.

Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.

Завршни рачун за 2021. годину

Финансијски план за 2022. годину.

Ребаланс финансијског плана за 2021. годину.

Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.2021.

Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 31.03.2021.

Ребаланс буџета за 2021. годину.

Завршни рачун за 2020. годину.

Финансијски план за 2021. годину.

Извештај о извршењу буџета од, 01.01. до 31.12.2020.

Извештај о извршењу буџета, од 01.01. до 30.09.2020.