О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Родитељима/законским заступницима деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2022./2023. годину:

     Од  21.03.2022.године до 31.05.2022. године родитељима је омогућено да електронским путем, преко Портала еУправа и услуге заказивање термина и тестирање детета за упис у основну школу,  изврше заказивање термина, ако сте обавили лекарски преглед детета  или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис, тада можете извршити термин заказивања за термине од 01.04.2022.године до 31.05.2022.године.

Ако родитељ/законски заступник на овај начин не изврши заказивање термина за  тестирање детета и упис НЕ доводи се у питање упис детета у први разред основне школе, школа ће Вас обавестити о термину када да дођете са дететом на тестирање и упис.

     Циљ је да се олакша родитељима/законским заступницима и школама административна процедура. Родитељи/законски заспупници неће имати обавезу прикупљања документације (извод из матичне књиге рођених, пријаву пребивалишта, држављанство, лекарско уверење се прибавља по службеној дужности електронским путем, изузетно ако сте дете водили на преглед  код приватног лекара, понесите лекарко уверење).

 Ово обавештење је истакнуто на интернет страни и огласној табли школе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са е Заказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/7350557.

                                                                                                     С поштовањем

                                                                                               ОШ „Бранко Радичевић“

                                                                                                           Марадик

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *